Prosty sposób
na zwrot podatku
Tel. +48 58 621 13 60
E-mail: poland@rttax.pl
odzyskajpodatek.pl
Powrót do strony głównej
Osoby pracujące w Norwegii mogą być upawnione do świadczeń na dzieci, które mieszczą się w przedziale 109 euro do więcej niż 600 euro

Norwegia zapewnia swoim obywatelom oraz migrantom wysoką jakość życia. Zasiłki na dzieci są jedną z możlwiości ułatwienia życia rodzin.

Jeżeli osoba jest obywatelem kraju EOG i pracuje (pracowała) w Norwegii, podczas gdy jego rodzina żyje w kraju ojczystym, może ubiegać się o zasiłki na dzieci.

Są 3 rodzaje zasiłków:

  • Barnetrygd (Zasiłek Rodzinny) pieniądze przyznawane na dzieci poniżej 18 roku życia. Kwota zasiłku wynosi 970 NOK miesięcznie. Istotą tego zasiłku jest pomoc rodzicom w pokryciu kosztów poniesionych na wychowywanie dzieci. Jeśli otrzymujesz podobny zasiłek w swoim kraju ojczystym, z Norwegii otrzymasz kwotę zasiłku pomniejszoną o wysokość świadczeń socjalnych jakie otrzymujesz na dziecko w kraju ojczystym.
  • Utvidet Barnetrygd (Rozszerzony Zasiłek Rodzinny). Możesz uzyskać jeśli samotnie wychowujesz dziecko. Kwota zasiłku wynosi 1940 NOK (218 euro).
  • Kontantstøtte (Zasiłek Opiekuńczy). Środki pieniężne przyznawane na dzieci między 1 a 2 rokiem życia. Ten zasiłek może być pobierany maksymalnie przez 11 miesięcy. Na pełną stawkę zasiłku możesz liczyć pod warunkiem, że Twoje dziecko nie uczęszcza do żłobka. Jeśli przebywa w nim nie więcej niż 20 godzin tygodniowo, możesz otrzymać połowę ustalonej stawki. Świadczenia mogą być wypłacane za okres do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Pełen wymiar zasiłku tj. 6000 NOK miesięcznie przyznawany jest dzieciom między 13 a 23 miesiącem życia.

W celu uzyskania zasiłku na dziecko należy złożyć dokumenty, które zawierają informacje o dochodach, kopie dokumentów osobistych itp.


 Wszystkie wymagane dokumenty


 

 Jeśli zakończyłeś pracę w Norwegii, powinieneś poinformować o tym NAV (Urząd Pracy i Opieki Społecznej), ponieważ wraz z zakończeniem stosunku pracy w Norwegii tracisz prawa do otrzymywania zasiłków na dziecko/i. Jeśli tego nie uczynisz i w dalszym ciągu będziesz pobierać zasiłek, NAV po jakimś czasie może zażądać od Ciebie zwrotu pieniędzy z zasiłku.

Firma RT TAX może Ci pomóc w uzyskaniu zasiłku na dziecko w Norwegii. Skontaktuj się z nami by uzyskać więcej informacji.


Kalkulator
Ile mogę odzyskać?


 
 
Kontakt:

Centrum Kwiatkowskiego
ul. 10 lutego 16, 81-364 Gdynia,
lokal B5.01/A, Polska
Tel.: +4­85­86­211­360
Email: poland@rttax.pl
Skype: rttax_poland

 
Wymagany pakiet dokumentów

Wybierz kraj i pobierz formularze, niezbędne do przeprowadzenia procedury zwrotu podatku.

Dalej