Prosty sposób
na zwrot podatku
Tel. +48 58 621 13 60
E-mail: poland@rttax.pl
odzyskajpodatek.pl
Powrót do strony głównej
Norwegia. Oficjalnie najlepszy kraj do życia

Norwegia to kraj, który ma surowy klimat, imponujące pejzaże, zamożnych i szczęśliwych mieszkańców, zaawansowane technologie oraz rząd, który troszczy się o obywateli i środowisko. Kilka tygodni temu Norwegia została pierwszym krajem, który zakazał wylesiania. Nie trudno zgadnąć, dlaczego Norwegia przyciąga imigrantów- to kraj, który oficjalnie jest najlepszym miejscem do życia.

Według wskaźnika rozwoju społecznego (ang. Human Development Index, HDI) Norwegia zajmuje pierwszą pozycję jako najlepsze miejsce do życia. HDI to złożona statystyka, która dokonuje oceny na podstawie średniej długość życia obywateli danego kraju, poziomu edukacji a także dochodu na mieszkańca. Po krótce, Norwegia jest zamożnym krajem ze względu na złoża ropy naftowej i gazu oraz wysoko rozwinięte rybołówstwo. Dodatkowo, kraj ten wie jak inwestować pieniądze. W przeciwieństwie do innych potentatów paliwowych takich jak Dubaj czy Katar ulice nie są ‘zrobione ze złota’, a znaczna część zasobów finansowych jest przeznaczana na fundusze majątkowe, walkę z globalnym ociepleniem oraz troskę o zdrowie obywateli.

W Norwegii nie ma minimalnej płacy. Wynagrodzenie jest zależne od takich czynników jak: wiek, wykształcenie, sektor gospodarki i doświadczenie. Niemniej jednak, najniższe wynagrodzenie kształtuje się na poziomie około 592 EUR tygodniowo, lub 2368 EUR miesięcznie. Natomiast średnie wynagrodzenie to około 3347 EUR miesięcznie. Warto jednak pamiętać, że byłoby trudno utrzymać się w Norwegii za mniejszą płacę, ponieważ koszty życia są tam bardzo wysokie. Według Eurosat, Norwegia jest drugim najdroższym miejscem do życia w Europie, zaraz po Szwajcarii.

Mimo, że pieniądze szczęścia nie dają to bez wątpienia przyczyniają się do podwyższenia standardu i długości życia. Średnia długość życia w Norwegii to 82 lata. Norwedzy mogą korzystać z publicznej służby zdrowia, a wszystkie szpitale są finansowane z budżetu państwa. Rząd wydaje rocznie około 8500 EUR na leczenie indywidualnego mieszkańca, co jest rekordową kwotą w skali świata. W skali od 0 do 10 Norwedzy oceniają swoje ogólne zadowolenie z życia na 7,6. Jest to jeden z najwyższych wyników na świecie.

Stopa bezrobocia w Norwegii jest stosunkowo niska i wynosi 4,1%. Na ten moment najbardziej pożądane zawody to specjaliści w branży paliwowej i stoczniowej, budowlańcy, pielęgniarki i informatycy. Imigranci często przyjeżdżają do Norwegii na prace sezonowe, min. w sektorze hotelarskim.

Większość uczelni w Norwegii jest finansowana przez państwo, ponieważ norweski rząd uważa, iż darmowy dostęp do wyższej edukacji stanowi ważny element norweskiego społeczeństwa. To właśnie dlatego uczelnie nie pobierają czesnego zarówno od obywateli jak i obcokrajowców. 

Wysokie zarobki, świetny system edukacyjny, piękne widoki, niski poziom przestępczości – to wszystko sprawia, że Norwegia jest ziemią obiecaną dla wielu imigrantów. Mimo, że kraj ten nie jest tak gościnny jak Niemcy, każdy ma szanse na integrację i dołączenie do norweskiego społeczeństwa.
 


Kalkulator
Ile mogę odzyskać?


 
 
Kontakt:

Centrum Kwiatkowskiego
ul. 10 lutego 16, 81-364 Gdynia,
lokal B5.01/A, Polska
Tel.: +4­85­86­211­360
Email: poland@rttax.pl
Skype: rttax_poland

 
Wymagany pakiet dokumentów

Wybierz kraj i pobierz formularze, niezbędne do przeprowadzenia procedury zwrotu podatku.

Dalej