Prosty sposób
na zwrot podatku
Tel. +48 58 621 13 60
E-mail: poland@rttax.pl
odzyskajpodatek.pl
Powrót do strony głównej
Ważna informacja: Ataki oszustów w Holandii

Holenderski urząd podatkowy odnotował nowe przypadki oszustw. Obywatele otrzymują zawiadomienia o konieczności zapłaty 82eur z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, które mają wpłacić na konto holenderskiego urzędu.

W liście osoby te są proszone o przelanie środków na numer: IBAN: NL 12 SNSB 0944 5757 57.

Numer fałszywego zawiadomienia to: 123.28.758.T.2.5492

RT TAX ostrzega, że jedyny IBAN którego używa holenderski urząd skarbowy w formalnych listach dotyczących uiszczenia wpłat z tytułu długu za ubezpieczenie zdrowotne to NL 86 INGB 0002 4455 88.

Prawdziwy numer ponaglenia zawsze zawiera numer BSN podatnika, literę T i przypadkowe numery (np. 7874.33.937.T.6.00253).

Poniżej możesz zobaczyć jak wygląda prawdziwe zawiadomienie z holenderskiego urzędu dotyczące długu za ubezpieczenie zdrowotne.

Proszę zwróć uwagę na zielone ramki: Jeśli otrzymasz list z innym IBAN i numerem zawiadomienia, wówczas list ten może nie być wysłany przez holenderski urząd skarbowy. W takim przypadku powinieneś powiadomić holenderski urząd o oszustwie.


Kalkulator
Ile mogę odzyskać?


 
 
Kontakt:

Centrum Kwiatkowskiego
ul. 10 lutego 16, 81-364 Gdynia,
lokal B5.01/A, Polska
Tel.: +4­85­86­211­360
Email: poland@rttax.pl
Skype: rttax_poland

 
Wymagany pakiet dokumentów

Wybierz kraj i pobierz formularze, niezbędne do przeprowadzenia procedury zwrotu podatku.

Dalej