Prosty sposób
na zwrot podatku
Tel. +48 58 621 13 60
E-mail: poland@rttax.pl
odzyskajpodatek.pl
Powrót do strony głównej
Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii

Emigracja zarobkowa. Dla tysięcy Polaków, którzy wyjechali z kraju w poszukiwaniu pracy to dzień powszedni. Niestety wielu z nich nie wie, że przysługuje im legalny zwrot nadpłaconego przez pracodawcę podatku. Wynika to z prawa podatkowego. Jeśli praca jest legalna, każdy pracodawca już od pierwszej wypłaty potrąca pracownikowi zaliczkę na podatek, którą odprowadza do miejscowego urzędu skarbowego. Kwota, którą można odzyskać zależy w większości od wysokości osiągniętych dochodów i odprowadzonych podatków.

Prawo każdego kraju przewiduje pewną kwotę w skali roku, którą można zarobić bez opodatkowania. Jeśli dochód przekroczy tę kwotę zwolnioną z podatku, wtedy nastąpi zwrot tylko części zapłaconego podatku. Ewentualny zwrot podatku następuje na podstawie rocznego zeznania podatkowego składanego do urzędu skarbowego (właściwego dla miejsca zatrudnienia) w formie deklaracji podatkowej.Deklaracji tej dokonuje się na podstawie dokumentów wystawianych przez pracodawcę.

Po dokonaniu rozeznania i zapoznania się z procesem, ubieganie się o zwrot nadpłaconego podatku nie powinno przysporzyć większych trudności. Pierwszym krokiem jest skompletowanie wymaganych przez organ podatkowy dokumentów. W większości można je uzyskać od pracodawcy. Zawierają one informacje o wysokości wynagrodzenia pracownika i płaconego podatku. W Wielkiej Brytanii są to P45 i/lub P60, ewentualnie Payslips.

P45 jest wystawiany przez pracodawcę, u którego zakończyło się pracę w trakcie roku podatkowego (od 5.IV do 6.IV następnego roku). Do odzyskania podatku potrzebny jest oryginał tego formularza.

P60 to formularz podsumowujący zarobki i zapłacone podatki po zakończeniu roku podatkowego. Powinien być wystawiony przez pracodawcę przed 5 kwietnia.

Payslip to zaświadczenie dokumentujące wypłatę wynagrodzenia na rzecz pracownika. Jest ono pomocne przy dochodzeniu zwrotu podatku w przypadku braku formularzy P45/P60. Wystarczy wtedy ostatni payslip zawierający dane pracodawcy, końcowe dane o dochodzie i zapłaconym podatku.

Wystawianie tych dokumentów jest obowiązkiem pracodawcy. Nawet po zakończeniu pracy można je od niego uzyskać. Na żądanie, musi on je np. wysłać drogą pocztową na wskazany adres.

O zwrot podatku można zacząć się ubiegać po zakończeniu roku podatkowgo (przypadającego na 5 kwietnia) lub jeśli wróciło się do Polski wcześniej bez zamiaru powrotu do pracy przed 5.IV.

Gdy ma się już wzystkie dokumenty, można rozpocząć procedurę zwrotu. Co prawda rozliczenie z brytyjskim urzędem skarbowym nie jest obowiązkowe (z wyjątkiem osób pracujących na karcie CIS), ale warto je zrobić, bo zwrot przysługuje prawie w 90% przypadków.

Dokonać rozliczenia można na dwa sposoby. Samodzielnie lub zlecając to zadanie profesjonalnej firmie.

Oba sposoby mają swoje zalety i wady. Ubiegając się o zwrot podatku należy bardzo dokładnie wypełnić dokumenty. Jakiekolwiek błędy spowodują opóźnienie procesu. Dodatkowo należy być w ciągłym kontakcie z urzędem skarbowym, w celu kontrolowania i ponaglania procesu odzyskiwania podatku.

Dla osób ze słabą znajomością języka angielskiego lub nie mających czasu, czy ochoty na kontrolowanie przebiegu procesu odzyskiwania podatku, najlepszą opcją jest skorzystanie z usług profesjonalnej firmy.

Jedną z takich renomowanych firm o międzynarodowym zasięgu i długoletnim doświadczeniu jest RT TAX. Jeśli zdecydujemy się na jej usługi, wystarczy wypełnić formularz podany na stronie internetowej lub odwiedzić biuro osobiście. Po dokonaniu rejestracji należy dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty drogą pocztową lub osobiście do biura przedstawicielstwa. Wymagane dokumenty to kopia dowodu tożsamości (DO lub paszportu), kopia National Insurance Card, czyli Karty Ubezpieczeniowej, jeśli się ją otrzymało, kopia zaświadczenia CIS – nr UTR, jeśli się go otrzymało i dokumenty poświadczające uzyskany dochód. Należą do nich formularze P45 i/lub P60 otrzymane od wszystkich pracodawców, Subcontractor Monthly Statement, czyli miesięczne zestawienia płatności, jeśli pracowało się w ramach samozatrudnienia. W przypadku nieposiadania P45/P60, potrzebne będą payslip, czyli miesięczne zestawienia płatności.

Jeśli nie posiada się któregoś z wymaganych dokumentów i tak można ubiegać się o zwrot podatku, bo specjaliści z RT TAX pomogą je skompletować. Dodatkową korzyścią przy korzystaniu z usług profesjonalnej firmy jest to, że jest ona odpowiedzialna za ponaglanie rozpatrywania dokumentów zgodnie z zasadami i procedurami zwrotu.

Gdy firma posiada już wszystkie wymagane domumenty, kalkuluje wysokość podatku i wypełnia formularze i dostarcza je do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Czas realizacji zwrotu przeciętnie wynosi od 75 do 120 dni, licząc od daty otrzymania przez RT TAX wszystkich dokumentów i koniecznych informacji. W trakcie oczekiwania na pieniądze, firma na bieżąco informuje klienta o przebiegu zwrotu poprzez e-mail. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości można dodatkowo kontaktować się ze specjalistami, którzy udzielą wszelkich wyjaśnień, bo procedura zwrotu jest jawna.

Zwrot podatku następuje na konto firmy, która po odliczeniu opłaty za wykonaną usługę, przesyła zwrot przelewem na konto osobiste wskazane przez klienta lub czekiem.

Brak tu żadnych opłat z góry i ukrytych kosztów. Oznacza to jedynie, że ubieganie się o zwrot podatku nic nie kosztuje, a opłata za usługę jest pobierana jedynie w przypadku, gdy zwrot podatku zostanie przyznany przez Urząd Skarbowy.

Wielu Polaków pracujących za granicą nie wie o możliwości zwrotu nadpłaconego podatku lub o nim wie, ale nie ubiega się o niego, nie mając czasu lub ochoty na bieganie po urzędach i wypełnianie formularzy. Jednak korzystając z usług renomowanej firmy, takiej jak RT TAX, procedura zwrotu staje się bardzo prosta. Wystarczy wypełnić Formularz na stronie internetowej, aby rozpocząć procedurę. Potem jeszcze kilka prostych czynności i już tylko czeka się na należne pieniądze.


RT TAX blog
Pracowałeś za granicą, czy dopiero planujesz wyjazd? Wierzymy, że nasze rady Ci pomogą.
Czytaj dalej
Prasa o nas
Dowiedz się, co piszą o nas polskie portale.
Czytaj dalej
O nas
Dowiedz się więcej o RT Tax. Nasza krótka historia i dlaczego warto nas wybrać.
Czytaj dalej
Kalkulator
Ile mogę odzyskać?


 
 
Kontakt:

Centrum Kwiatkowskiego
ul. 10 lutego 16, 81-364 Gdynia,
lokal B5.01/A, Polska
Tel.: +4­85­86­211­360
Email: poland@rttax.pl
Skype: rttax_poland

 
Wymagany pakiet dokumentów

Wybierz kraj i pobierz formularze, niezbędne do przeprowadzenia procedury zwrotu podatku.

Dalej
Obserwuj nas na Google+1 obserwatorzy | 1 460 czytelnicy