Prosty sposób
na zwrot podatku
Tel. +48 58 621 13 60
E-mail: poland@rttax.pl
odzyskajpodatek.pl
Powrót do strony głównej
Zwrot podatku z zagranicy. Obalamy mity!

Wielu Polaków pracujących za granicą nie ubiega się o zwrot nadpłaconego podatku, bojąc się, że może to spowodować niepożądane konsekwencje.

Zajmująca się zwrotem podatku nadpłaconego za granicą firma RT TAX, pomaga obalić siedem największych mitów dotyczących odzyskiwania pieniędzy.

1. Zwrot podatku z zagranicy może spowodować, że trzeba będzie zapłacić go w Polsce.

Dochody uzyskane z pracy za granicą, są w Polsce nieopodatkowane. Regulują to zawarte przez Polskę dwustronne umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek ten zostaje zapłacony w kraju, w którym się pracowało. Tak więc zwrot podatku z tego kraju nie powoduje, że trzeba opłacić go w Polsce.

2. Zwrócony podatek z zagranicy spowoduje, że więcej nie będzie można w danym kraju legalnie pracować czy uzyskać z niego świadczeń socjalnych.

Prawo przewiduje, że za granicą można pracować tylko legalnie. Jednak z systemem podatkowym to nie ma nic wspólnego. W systemie podatkowym są dwa podstawowe rodzaje opłat: składki socjalne i podatek dochodowy. Można ubiegać się tylko o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. Dlatego nie ma on wpływu na gwarancje socjalne jak emerytura, renta czy zasiłki.

3. Podatek do zwrotu wynosi tak niewiele, że nawet nie warto się o niego ubiegać.

Można powiedzieć, że średnia wysokość zwracanego podatku wynosi około 2000 złotych. Jednak dokładnie tę sumę można ustalić tylko poprzez indywidualną analizę dla danej osoby. Są przypadki, że zwrócone zostaje 100%, 80% czy 45% odprowadzonego podatku. Zdarzają się też przypadki, w których podatek nie został nadpłacony i wtedy nie ma zwrotu, ale jest ich bardzo mało.

4. Firmom pośredniczącym w zwrocie podatku trzeba oddać jedną trzecią, a czasem nawet połowę odzyskanej sumy.

Nieprawda. W większości pieniądze można odzyskać płacąc tylko 7% od przyznanej kwoty zwrotu. Są jednak opłaty minimalne, jeśli odzyskana suma jest bardzo mała.

5. Zwrot podatku może być traktowany jako uchylanie się od płacenia podatków.

Niektórzy uważają, że jeśli nie płacili podatku w kraju macierzystym i odzyskają podatek z kraju, w którym pracowali, to wyjdzie na to, że w ogóle nie płacili podatku. To nieprawda. Zwrotowi podlega tylko nadpłacony podatek. Prawo podatkowe przewiduje pewną kwotę w skali roku, którą można zarobić bez opodatkowania. Jeśli zrotowi podlega 100% zapłaconego podatku, to oznacza to tylko, że roczne zarobki nie przekroczyły pułapu określonego przez prawo.

6. Aby móc się ubiegać o zwrot podatku, trzeba pracować za granicą kilka lat.

Nieprawda. Nie jest ważne, jak długi był przepracowany okres. Nadpłacony podatek można odzyskać, nawet jeśli pracowało się tylko dwa tygodnie.

7.O zwrot podatku można się ubiegać samemu, bez pośrednictwa profesjonalnych firm.

Prawda. O odzyskanie podatku może się starać osobiście każdy, kto pracował za granicą, o ile tylko prawo danego kraju przewiduje taką możliwość.

Często do ubiegania się o zwrot podatku zniechęcają nie tylko błędne przekonania, o których była mowa powyżej, ale i zwykły brak informacji.

Poniżej RT TAX przedstawia najważniejsze informacje, które są niezbędne, aby móc ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego z Wielkiej Brytanii, gdzie pracuje najwięcej Polaków.

Wymagane dokumety:

- kopia paszportu lub dowodu osobistego,

- kopia karty ubezpeczeniowej National Insurance Card (jeśli się ją otrzymało),

- kopia zaświadczenia CIS

- numer UTR (jeśli się ją otrzymało, nawet jeśli nie pracowało się w ramach samozatrudnienia),

- formularze zawierające informacje o dochodach i zapłaconych podatkach:

a) oryginały formularzy P45 i/lub P60 otrzymane od wszystkich pracodawców w danym roku;

b) miesięczne zestawienia płatności (Subcontractor Monthly Statement), jaśli pracowało się w ramach samozatrudnienia,

c) ostatnie odcinki wypłat (w przypadku braku P45/P60) lub miesięczne zestawienia płatności.

Jeśli nie posiada się wszystkich wymaganych dokumentów i tak można ubiegać się o zwrot podatku. Najlepiej wtedy jednak zwrócić się do profesjonalnej firmy.

O zwrot podatku można obiegać się tylko określoną liczbę lat wstecz. Urząd Skarbowy Wielkiej Brytanii (Inland Revenue) dopuszcza zwrot nadpłaconego podatku do 6 lat. W Holandii, Niemczech, Irlandii i Norwegii są to już tylko 3-4 lata.

 

Pochodzenie: e-prawnik.pl 2012 Marca 14


RT TAX blog
Pracowałeś za granicą, czy dopiero planujesz wyjazd? Wierzymy, że nasze rady Ci pomogą.
Czytaj dalej
Prasa o nas
Dowiedz się, co piszą o nas polskie portale.
Czytaj dalej
O nas
Dowiedz się więcej o RT Tax. Nasza krótka historia i dlaczego warto nas wybrać.
Czytaj dalej
Kalkulator
Ile mogę odzyskać?


 
 
Kontakt:

Centrum Kwiatkowskiego
ul. 10 lutego 16, 81-364 Gdynia,
lokal B5.01/A, Polska
Tel.: +4­85­86­211­360
Email: poland@rttax.pl
Skype: rttax_poland

 
Wymagany pakiet dokumentów

Wybierz kraj i pobierz formularze, niezbędne do przeprowadzenia procedury zwrotu podatku.

Dalej
Obserwuj nas na Google+1 obserwatorzy | 1 460 czytelnicy