Prosty sposób
na zwrot podatku
Tel. +48 58 621 13 60
E-mail: poland@rttax.pl

Świadczenia rodzinne

 Zasiłek  Kwota zasiłku w EUR (na miesiąc)  Wiek dziecka
KINDERGELD (zasiłek na dziecko)  192 – 223 EUR  0-25 lat


Jeśli jedno z rodziców pracuje (lub pracowało) w Niemczech, a drugie przebywa z dzieckiem w Polsce lub w innym kraju należącym do EOG*, na dziecko przysługuje im zasiłek rodzinny Kindergeld wypłacany przez niemiecką Kasę Rodzinną - Familienkasse. W przypadku gdy wnioskodawca nie pochodzi z kraju należącego do EOG, musi przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do pobytu na terenie Niemiec. Zgodnie z nowymi przepisami, zasiłek na dziecko z Niemiec może zostać zwrócony za 6 poprzednich i bieżący miesiąc. Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Zasiłek Kindergeld przysługuje na każde dziecko do ukończenia 25 roku życia, pod warunkiem, że w dalszym ciągu się uczy i nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej. Pieniądze pochodzące z zasiłku mają na celu wesprzeć rodziców w kosztach ponoszonych na wychowywanie i kształcenie swoich dzieci.

Kwota należnego zasiłku: jeśli posiadasz 1 lub 2 dzieci, na każde przysługuje Ci zasiłek w wysokości 194 EUR miesięcznie; na trzecie dziecko możesz otrzymać 200 EUR, zaś na czwarte – 225 EUR miesięcznie.

 

Okres przedawnienia: Zgodnie z nowymi przepisami, zasiłek na dziecko z Niemiec może zostać zwrócony za 6 poprzednich i bieżący miesiąc. Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

 

Prowizja za usługę: 520 PLN na pierwsze dziecko, 249 PLN za każde kolejne dziecko. Opłata „Benefit renewal” – 190 PLN. Usługa jest na przedpłatę.

 

UWAGA: Jeśli nie posiadasz zaświadczenia Arbeitgeberbescheinigung, możemy poprosić o to Twojego pracodawcę. Pozostałe dokumenty należy skompletować samodzielnie.

*Europejski Obszar Gospodarczy (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Lichtenstein, Luxemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania. Choć Szwajcaria nie należy w EOG, obywatele Szwajcarii mają takie same prawa jak obywatele EOG).


WYMAGANE DOKUMENTY
• Roczne rozliczenie od pracodawcy z Niemiec (Lohnsteuerbescheinigung);
• Kopia umowy z pracodawcą niemieckim (Arbeitsvertrag);
• Zaświadczenie „Arbeitgeberbescheinigung” wypełnione i podbite przez niemieckiego pracodawcę (oryginał);
• Kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech (Mietvertrag);
• Kopia zaświadczenia o zameldowaniu/wymeldowaniu w Niemczech (Anmeldung/Abmeldung). Jeśli nie posiadasz, podaj dokładny adres w Niemczech;
• Kopie dowodów lub paszportów obojga rodziców;
• Kopia aktu małżeństwa na druku unijnym lub przetłumaczony na j. niemiecki;
• Zaświadczenie o dochodach uzyskanych w Polsce przez obojga rodziców na druku unijnym EU/EWR (z urzędu skarbowego);
• Kopia aktu urodzenia dziecka na druku unijnym lub przetłumaczony na j. niemiecki;
• Kopia paszportu lub dowodu dziecka, jeśli posiada;
• Jeśli Twoje dziecko jest w wieku 18-25 lat i nadal się uczy, dostarcz oryginalne zaświadczenie o odbywaniu nauki ze szkoły/uczelni przetłumaczone na j. niemiecki;
• Zaświadczenie o niepobieraniu lub pobieraniu (jaka kwota i za jaki okres) zasiłku na dziecko z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) w tym z Polski z Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przetłumaczone przysięgle na j. niemiecki

F.A.Q

Co, jeśli nie posiadam wszystkich wymaganych dokuemntów?
Jeśli nie posiadasz zaświadczenia od pracodawcy (Arbeitgeberbescheinigung), możemy wysłać w Twoim imieniu prośbę do Twojego pracodawcy o jego wystawienie.

Wszystkie pozostałe dokumenty musisz pozyskać samodzielnie. W przeciwnym wypadku, nie będziemy w stanie uzyskać dla Ciebie zasiłku Kindergeld.
W jaki sposób otrzymam pieniądze z zasiłku?
Kasa Rodzinna (Familienkasse) wypłaca świadczenia rodzinne bezpośrednio osobie, która pracuje lub pracowała na terenie Niemiec. Firmy pośredniczące nie mogą uczestniczyć w przekazywaniu tych należności. Wnioskodawca dokonuje opłaty za usługę pośrednictwa w uzyskaniu świadczenia Kindergeld z góry.
Jaka jest opłata za usługę?
399 PLN płatne z góry.
Jak długo trzeba czekać na wypłatę zasiłku Kindergeld?
Zazwyczaj okres oczekiwania to 6-12 miesięcy. W niektórych przypadkach może potrwać krócej lub dłużej. Zależy to od kompletności dokumentów, które nam dostarczysz oraz od sprawności w komunikacji miedzy niemiecką Familienkasse a polskim Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (ROPS).


PRZYDATNE INFORMACJE:

  • Jeśli zakończysz pracę w Niemczech, do Twojego obowiązku należy poinformowanie o tym fakcie Kasę Rodzinną Familienkasse. Ustanie zatrudnienie jest jednoznaczne z utrata prawa do otrzymywania świadczenia Kindergeld. Jeśli jednak zakończyłeś pracę w Niemczech, a nadal pobierasz zasiłek, Familienkasse może się do Ciebie zwrócić o zwrot otrzymywanego bezprawnie zasiłku.
  • Jeśli jesteś uprawniony do otrzymywania zasiłku za wcześniejsze miesiące zgodnie z określonym limitem czasowym, całą należna kwota świadczenia zostanie Ci wypłacona jednorazowo, jak tylko Kasa Rodzinna potwierdzi, iż zasiłek Ci przysługuje.
  • O tym, czy należy Ci się zasiłek z Niemiec, zadecyduje niemiecka Familienkasse. RT Tax nie odpowiada za czas, w jakim zostanie wydana decyzja ani jaka będzie jej treść oraz jaka kwota zasiłku zostanie przyznana.

Rejestracja
Wypełnij formularz rejestracyjny i otrzymaj
potrzebne informacje.Rozpocząć zwrot
Kalkulator
Poznaj swoją kwotę zwrotu. Na to poświęcisz tylko kilka minut!
Ile mogę odzyskać?
 
 
Kontakt:

Centrum Kwiatkowskiego
ul. 10 lutego 16, 81-364 Gdynia,
lokal B5.01/A, Polska
Tel.: +4­85­86­211­360
Email: poland@rttax.pl
Skype: rttax_poland

 
Wymagany pakiet dokumentów

Wybierz kraj i pobierz formularze, niezbędne do przeprowadzenia procedury zwrotu podatku.

Dalej