Prosty sposób
na zwrot podatku
Tel. +48 58 621 13 60
E-mail: poland@rttax.pl

Świadczenia na dziecko


Jeżeli osoba jest obywatelem kraju EOG* i pracuje (pracowała) w Norwegii, podczas gdy jego rodzina żyje w kraju ojczystym, może ubiegać się o zasiłki na dzieci. Rodzaje zasiłków: Barnetrygd (Zasiłek Rodzinny), Utvidet Barnetrygd (Rozszerzony Zasiłek Rodzinny) i Kontantstøtte (Zasiłek Opiekuńczy). Jeżeli spełnione są wymagania, możliwe jest uzyskanie dwóch zasiłków jednocześnie. Świadczenia mogą być wypłacane z dołu, za okres do trzech lat wstecz od złożenia wniosku, pod warunkiem spełnienia określonych warunków (w przypadku Zasiłku Opiekuńczego - Kontantstøtte, środki mogą być wypłacone z dołu za okres do 3 miesięcy). Należy wówczas udokumentować przychody osiągnięte w ciągu ostatnich 3 lat w Norwegii dostarczając: odcinki wypłat, umowę/y o pracę oraz Skattekort.

  • Barnetrygd (Zasiłek Rodzinny) pieniądze przyznawane na dzieci poniżej 18 roku życia. Kwota zasiłku wynosi 970 NOK miesięcznie. Istotą tego zasiłku jest pomoc rodzicom w pokryciu kosztów poniesionych na wychowywanie dzieci. Jeśli otrzymujesz podobny zasiłek w swoim kraju ojczystym, z Norwegii otrzymasz kwotę zasiłku pomniejszoną o wysokość świadczeń socjalnych jakie otrzymujesz na dziecko w Polsce.

  • Utvidet Barnetrygd (Rozszerzony Zasiłek Rodzinny). Jeśli samotnie wychowujesz dziecko, możesz otrzymać Rozszerzony Zasiłek Rodzinny w postaci dodatkowych 970 NOK na każde posiadane dziecko.

  • Kontantstøtte (Zasiłek Opiekuńczy). Środki pieniężne przyznawane na dzieci między 1 a 2 rokiem życia. Ten zasiłek może być pobierany maksymalnie przez 11 miesięcy. Na pełną stawkę zasiłku możesz liczyć pod warunkiem, że Twoje dziecko nie uczęszcza do żłobka. Jeśli przebywa w nim nie więcej niż 20 godzin tygodniowo, możesz otrzymać połowę ustalonej stawki. Świadczenia mogą być wypłacane z dołu za okres do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Pełen wymiar zasiłku tj. 6000 NOK miesięcznie przyznawany jest dzieciom między 13 a 23 miesiącem życia.

*Europejski Okręg Gospodarczy - Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Lichtenstein, Luxemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania. Choć Szwajcaria nie jest w EOG, obywatele Szwajcarii mają takie same prawa jak obywatele EOG).


Wymagane dokumenty:


Barnetrygd
Wymagane dokumenty:
• Kopia aktu małżeństwa (na druku unijnym lub przetłumaczona na język angielski lub norweski);
• Kopia aktu urodzenia dziecka (na druku unijnym lub przetłumaczona na język angielski lub norweski);
• Kopia paszportu dziecka;
• Zaświadczenie o niepobieraniu w Polsce zasiłków na dzieci z właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Marszałkowskiego lub też o pobieraniu tychże zasiłków w krajach EOG na druku (przetłumaczonym na j. angielski lub norweski);
• Kopie paszportów rodziców dziecka/dzieci;
• Zaświadczenie dotyczące składu rodziny (przetłumaczone na j. angielski lub norweski);
• Pozwolenie na pobyt w Norwegii wydane przez władze norweskie;
• Kopia umowy o pracę w Norwegii;
• Odcinki z pensji – w oryginale lub kopie;
• Årsopgave - w oryginale lub kopia.
Utvidet Barnetrygd
Wymagane dokumenty:
• Jeden z dokumentów potwierdzających, że dziecko wychowuje samotna/y matka/ojciec:
- Kopia aktu rozwodowego (na druku unijnym lub przetłumaczona na j. angielski lub norweski);
- Kopia aktu zgonu (na druku unijnym lub przetłumaczona na j. angielski lub norweski);
- Kopia decyzji sądu w sprawie aresztu (przetłumaczona na j. angielski lub norweski);
• Kopia aktu urodzenia dziecka (na druku unijny lub przetłumaczona na język angielski lub norweski);
• Kopia paszportu dziecka;
• Zaświadczenie o niepobieraniu w Polsce zasiłków na dzieci z właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Marszałkowskiego lub też o pobieraniu tychże zasiłków w krajach EOG na druku (przetłumaczonym na j. angielski lub norweski);
• Kopie paszportów rodziców dziecka/dzieci;
• Zaświadczenie dotyczące składu rodziny (przetłumaczone na j. angielski lub norweski);
• Pozwolenie na pobyt w Norwegii wydane przez władze norweskie;
• Kopia umowy o pracę w Norwegii;
• Odcinki z pensji – w oryginale lub kopie;
• Årsopgave - w oryginale lub kopia.
Kontantstøtte
Wymagane dokumenty:
• Jeśli dziecko uczęszcza do żłobka:
- Zaświadczenie ze żłobka o ilości godzin, jakie dziecko spędza tygodniowo w placówce (przetłumaczona na j. angielski lub norweski). Liczba godzin nie powinna przekraczać 20 godzin/tygodniowo;
• Kopia aktu małżeństwa (na druku unijnym lub przetłumaczona na język angielski lub norweski);
• Kopia aktu urodzenia dziecka (na druku unijny lub przetłumaczona na język angielski lub norweski);
• Kopia paszportu dziecka;
• Zaświadczenie o niepobieraniu w Polsce zasiłków na dzieci z właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Marszałkowskiego lub też o pobieraniu tychże zasiłków w krajach EOG na druku (przetłumaczonym na j. angielski lub norweski);
• Kopie paszportów rodziców dziecka/dzieci;
• Zaświadczenie dotyczące składu rodziny (przetłumaczone na j. angielski lub norweski);
• Pozwolenie na pobyt w Norwegii wydane przez władze norweskie;
• Kopia umowy o pracę w Norwegii;
• Odcinki z pensji – w oryginale lub kopie;
• Årsopgave - w oryginale lub kopia.


F.A.Q.


Co jeśli nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów?
Musisz dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty, w przeciwnym wypadku nie będziemy mogli ubiegać się o zasiłek w Twoim imieniu.
Jaka jest opłata za tę usługę?
Opłata za uzyskanie Zasiłku Rodzinnego, Rozszerzonego Zasiłku Rodzinnego lub też Zasiłku Opiekuńczego to 450 PLN. W przypadku ubiegania się o zasiłek na więcej niż jedno dziecko, obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 300 PLN za każde dodatkowe dziecko Jeśli ubiegasz się jednocześnie o 2 zasiłki na jedno dziecko, opłata za usługę wynosi 800 PLN.
Jak otrzymam zasiłek na dziecko?
Norweski NAV (Urząd Pracy i Opieki Społecznej) dokonuje wypłaty zasiłku osobie, z którą w danym momencie żyje dziecko. Pośrednicy nie mogą otrzymywać tych pieniędzy, a następnie przekazać swoim klientom, dlatego też płatność za tę usługę pobierana jest z góry.
Jak długo może potrwać uzyskanie zasiłku na dziecko?
Średnio czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi 6-12 miesięcy. W niektórych przypadkach może potrwać krócej lub dłużej.

PRZYDATNE INFORMACJE:

  • Jeśli zakończyłeś pracę w Norwegii, powinieneś poinformować o tym NAV (Urząd Pracy i Opieki Społecznej), ponieważ wraz z zakończeniem stosunku pracy w Norwegii tracisz prawa do otrzymywania zasiłków na dziecko/i. Jeśli tego nie uczynisz i w dalszym ciągu będziesz pobierać zasiłek, NAV po jakimś czasie może zażądać od Ciebie zwrotu pieniędzy z zasiłku.
  • Zarówno Zasiłek Rodzinny jak i Opiekuńczy jest wypłacany przez NAV (Urząd Pracy i Opieki Społecznej) na koniec każdego miesiąca.
  • Jeśli jesteś uprawniony do otrzymania zasiłków za okres ostatnich 3 lata, całą należną kwotę otrzymasz jednocześnie, jak tylko NAV (Urząd Pracy i Opieki Społecznej) potwierdzi, że spełniasz wszystkie wymagane warunki do wypłaty zasiłku.
  • Jeżeli rodzice żyją razem, pieniądze z zasiłku zostaną przelane matce. Jeśli jedno z rodziców pracuje obecnie w Norwegii, pieniądze będą przelane osobie, z którą dziecko w danej chwili żyje na terenie jednego z krajów EOG (Europejskiego Okręgu Gospodarczego).
  • NAV (Urząd Pracy i Opieki Społecznej) Bez względu na to, czy jesteś uprawniony do otrzymywania zasiłków lub nie, RT Tax nie ponosi odpowiedzialności za czas w jakim NAV wydaje decyzje oraz jakie jest brzmienie decyzji i jakie kwoty zostały przyznane tytułem zasiłku.

Rejestracja
Wypełnij formularz rejestracyjny i otrzymaj
potrzebne informacje.Rozpocząć zwrot
Kalkulator
Poznaj swoją kwotę zwrotu. Na to poświęcisz tylko kilka minut!
Ile mogę odzyskać?
 
 
Kontakt:

Centrum Kwiatkowskiego
ul. 10 lutego 16, 81-364 Gdynia,
lokal B5.01/A, Polska
Tel.: +4­85­86­211­360
Email: poland@rttax.pl
Skype: rttax_poland

 
Wymagany pakiet dokumentów

Wybierz kraj i pobierz formularze, niezbędne do przeprowadzenia procedury zwrotu podatku.

Dalej