Prosta droga

do zwrotu podatków!

Nasz blogrrrrrr


Praca za granicą: możliwości w sektorze publicznym

Większości Polaków brakuje informacji o możliwości zatrudnienia się w zagranicznych instytucjach publicznych. Jakie prawa mają obywatele UE?

19 tysięcy złotych zwróconego podatku - wspaniała niespodzianka na święta

19 000 zł - taką kwotę przed świętami niespodziewanie przekazała jednemu ze swoich klientów firma RT Tax, zajmująca się zwrotem podatku z zagranicy...

Podatki zwrócone z zagranicy pozostają w Polsce

Każdego roku zagraniczne urzędy skarbowe zwracają Polakom pracującym za granicą miliony nadpłaconego podatku...

Zwrot nadpłaconego podatku z Norwegii

W Norwegii dokumentem wystawianym przez pracodawcę (lub pracodawców, jeśli było ich kilku w danym roku rozliczeniowym) jest RF-1015B, inaczej Lonns-trekkoppgave (odpowiednik polskiego PIT-11). Informuje on o dochodach na terenie Norwegii w danym roku podatkowym.

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii

Emigracja zarobkowa. Dla tysięcy Polaków, którzy wyjechali z kraju w poszukiwaniu pracy to dzień powszedni. Niestety wielu z nich nie wie, że przysługuje im legalny zwrot nadpłaconego przez pracodawcę podatku.

Total: 30