Usługi związane z podatkiem w Danii

Jeśli pracowałeś w Danii, musisz złożyć stosowne duńskie zeznanie podatkowe

Usługi związane z podatkiem

Zeznanie podatkowe

Jeśli nie otrzymałeś rozliczenia rocznego (Arsopgorelse), wówczas musisz złożyć zeznanie podatkowe na formularzu papierowym. Każdego roku zeznanie podatkowe należy składać do 1 lipca.

Niezbędne dokumenty:
|Formularz Oplysningsseddel lub ostatnie odcinki wypłaty Lønseddel od wszystkich pracodawców;

Opłata za usługę: 300 PLN


Korekta zeznania podatkowgo

W niektórych przypadkach konieczne są korekty błędów (błędnie zadeklarowany dochód, zapłacone podatki lub okres zatrudnienia) w zeznaniu podatkowym. Dzięki dodatkowym odliczeniom dochód podlegający opodatkowaniu może zostać obniżony, a tym samym można obliczyć wyższy zwrot podatku.

Aby otrzymać odliczenie kosztów transportu, odległość między miejscem zamieszkania, a miejscem pracy powinna przekraczać 24 km i ma zastosowanie tylko wtedy, gdy pracodawca nie pokrył kosztów transportu. Uwaga: osoby, które były zatrudnione na stałe, nie mogą ubiegać się o odliczenie kosztów podróży i zakwaterowania.

Niezbędne dokumenty:
|Formularz Oplysningsseddel lub ostatnie odcinki wypłaty Lønseddel od wszystkich pracodawców;
|Formularz Årsopgørelse (jeśli go posiadasz); 
|Umowa o pracę / bilety z podróży / umowa o zakwaterowanie (jeśli je posiadasz).

Opłata za usługę: 450 PLN


Korekty zeznania podatkowego / deklaracji w celu zmniejszenia zadłużenia

Ze względu na dodatkowe odliczenia lub korektę błędów (błędnie zadeklarowany dochód, zapłacone podatki lub okres zatrudnienia) dochód podlegający opodatkowaniu może ulec zmianie, a przez to DŁUG MOŻE BYĆ ZMNIEJSZONY LUB WYELIMINOWANY.

Aby otrzymać odliczenie kosztów transportu, odległość między miejscem zamieszkania, a miejscem pracy powinna przekraczać 24 km i ma zastosowanie tylko wtedy, gdy pracodawca nie pokrył kosztów transportu. Uwaga: osoby, które były zatrudnione na stałe, nie mogą ubiegać się o odliczenie kosztów podróży i zakwaterowania.

Niezbędne dokumenty:
|Formularz Oplysningsseddel lub ostatnie odcinki wypłaty Lønseddel od wszystkich pracodawców;
|Formularz Årsopgørelse (jeśli go posiadasz); 
|Umowa o pracę / odcinki wypłaty / bilety z podróży / umowa o zakwaterowanie (jeśli je posiadasz).

Opłata za usługę: 450 PLN  

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj nam pytanie tutaj:

Możesz zadać pytanie, po prostu wypełnij ten mały formularz poniżej. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć Ci tak szybko, jak to możliwe. Dziękuję Ci.

Wyślij