Zwrot podatku od Holandii

Uzyskaj zwrot podatku!

Kinderbijslag – zasiłek rodzinny

Jest odpowiednikiem zasiłku rodzinnego w Polsce.
O zasiłek rodzinny mogą wnioskować wszystkie osoby, mające zatrudnienie na terenie Holandii, pod warunkiem, że pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne. Warunkiem otrzymania zasiłku rodzinnego jest posiadanie i utrzymywanie dzieci w wieku do 18 lat zarówno biologicznych, adoptowanych lub przysposobionych. W tym celu należy wykazać, iż osoba wnioskująca rzeczywiście ponosi koszty utrzymania tych dzieci.

Zasiłek rodzinny jest przyznawany 4 kwartały wstecz od daty złożenia wniosku.

Kwota zasiłku rodzinnego zależy od liczby i wieku dzieci i wynosi:

WIEK DZIECKA WYSOKOŚĆ ZASIŁKU
0-5 lat 198,38 € na każde dziecko na kwartał
6-11 lat 240,89 € na każde dziecko na kwartał
12-17 lat 283,40 € na każde dziecko na kwartał

W przypadku pobierania zasiłku rodzinnego w Polsce, zostanie od odliczony od kwoty zasiłku rodzinnego przyznanego w Holandii.

Wypłatą zasiłku rodzinnego zajmuje się SVB (Sociaale Verzekeringsbank) i jest on wypłacany co kwartał na wskazany rachunek bankowy.

Procedura przyznania zasiłku rodzinnego trwa od kilku miesięcy do roku i wygląda następująco:

Po złożeniu wniosku urząd SVB wysyła dodatkowe formularze mające na celu weryfikację informacji podanych we wniosku.
Po ich odesłaniu urząd SVB kontaktuje się z pracodawcą oraz Regionalnym Ośrodkiem
Polityki Społecznej (ROPS), któremu wysyła formularze E-401 i E-411 do wypełnienia, których część wypełnia również wnioskodawca. Po wypełnieniu przez wnioskodawcę formularzy E-401 i E-411 ROPS odsyła je do urzędu SVB.
Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów urząd rozpatruje sprawę wydając decyzję.
Przyznana decyzją kwota zasiłku rodzinnego zostanie przelana na wskazany we wniosku rachunek bankowy i będzie obejmować kwotę przysługującą za wszystkie kwartały, od momentu złożenia wniosku do kwartału, w którym wydano decyzję.
Po wydaniu decyzji należy informować urząd w terminie 4 tygodni o istotnych zmianach sytuacji rodzinnej, gdyż ma to wpływ na wysokość otrzymywanego zasiłku lub prawo do jego otrzymywania.

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj nam pytanie tutaj:

Możesz zadać pytanie, po prostu wypełnij ten mały formularz poniżej. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć Ci tak szybko, jak to możliwe. Dziękuję Ci.


Wyślij