Zwrot podatku od Holandii

Uzyskaj zwrot podatku!

Kinderbijslag – zasiłek rodzinny

Jeśli chciałbyś/abyś otrzymywać zasiłek rodzinny (Kinderbijslag) z Holandii, musisz spełnić następujące warunki:

Musisz mieć dzieci na utrzymaniu do 18 roku życia;

Pracować na terenie Holandii bez przerwy przez co najmniej 6 miesięcy;

Pracodawca musi odprowadzać regularnie składki na ubezpieczenie społeczne.


Kwota zwrotu: płatności są kwartalne i zależą od wieku dziecka. Kwota zasiłku róźni się każego roku. Następujące kwoty zostały zatwierdzone i obowiązują od stycznia 2023 roku:

269,76 EUR za kwartał dla dziecka w wieku 0-5 lat;

327,56 EUR dla dzieci w wieku 6-11 lat;

385,37 EUR dla dzieci w wieku 12-17 lat


Jeśli otrzymujesz zasiłek rodzinny w Polsce, kwota zasiłku z Holandii zostanie pomniejszona o sumę świadczeń otrzymywanych w Polsce. W momencie przyznania decyzji o prawie otrzymywania zasiłku rodzinnego w Holandii, pieniądze są przesyłane co kwartał bezpośrednio na Pana/i konto bankowe.
 

Wymagane dokumenty:

Kopia aktu małżeństwa;

Kopia aktu urodzenia dziecka;

Kopia dowodu osobistego lub paszportu dziecka (jeśli posiada);

Kopie dowodów lub paszportów obojga rodziców;

Zaświadczenie o niepobieraniu lub pobieraniu w Polsce zasiłku na dziecko z Gminnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

Wyciągi bankowe potwierdzające płatność alimentów (jeśli dotyczy)

 

Czas trwania procedury: średni czas oczekiwania wynosi od 2 do 12 miesięcy.

Prowizja za usługę: koszt złożenia wniosku wynosi 369 PLN (po uwzględnieniu VAT)  bez względu na liczbę dzieci.

WAŻNE: Możesz ubiegać się o zasiłek na dziecko na okres jednego roku. Nie ma możliwości ubiegania się o wypłatę zasiłku za poprzednie lata. Jeśli otrzymujesz świadczenia lub zasiłek na dziecko z innego kraju, kwota zasiłku z Holandii zostanie pomniejszona o sumę świadczeń otrzymywanych w innych krajach.

WAŻNE: Musisz poinformować holenderski urząd o wszelkich zasadniczych zmianach, które mogą mieć wpływ na wysokość świadczeń (np. o znaczącej zmianie dochodu rodziny, wyjeździe z Holandii, rozwodzie itp.) w ciągu 4 tygodni.

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj nam pytanie tutaj:

Możesz zadać pytanie, po prostu wypełnij ten mały formularz poniżej. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć Ci tak szybko, jak to możliwe. Dziękuję Ci.


Wyślij