Zwrot podatku od Holandii

Chcesz wiedzieć, ile możesz odzyskać? Skorzystaj z kalkulatora podatkowego

„Rozłąkowe” - „Algemene heffingskorting”

„Algemene heffingskorting”, potocznie znana „rozłąkowym”, to ulga podatkowa, pozwalająca na otrzymanie dodatkowych pieniędzy dla partnera fiskalnego, w przypadku, gdy poprzez rozliczenie indywidualne nie uda się odzyskać całości kwoty zaliczki odprowadzonej na poczet podatku. Ma ona zastosowanie w przypadku osiągnięcia dochodów z Holandii w kwocie ok.15.000 euro.

Rozłąkowe polega na złożeniu wspólnej deklaracji podatkowej przez partnerów fiskalnych.

Partnerami fiskalnymi są:

|Małżonkowie lub partnerzy, którzy zawarli oficjalny związek partnerski (notarialnie poświadczony)
|Partnerzy, którzy mają wspólne dziecko lub jedno z nich adoptowało dziecko drugiego
|Partnerzy, którzy są współwłaścicielami nieruchomości

Osoby te muszą być pełnoletnie, zameldowane pod tym samym adresem przez co najmniej 6 m-cy w danym roku podatkowym oraz prowadzić wspólne gospodarstwo domowe.

Warunki jakie należy spełnić, aby ubiegać się o „rozłąkowe”:

1. Dochód klienta w danym roku podatkowym musi przekroczyć:

|W 2010 roku - 14.400 euro
|W 2011 roku - 15.270 euro
|W 2012 roku - 14.835 euro
|W 2013 roku – ok 1500 euro
|W 2014 roku - ok 1500 euro

2. Dochód partnera fiskalnego nie może w danym roku podatkowym przekroczyć:

|W 2010 roku – 6.265 euro
|W 2011 roku – 6.355 euro
|W 2012 roku – 6.485 euro
|W 2013 roku - 6.485 euro
|W 2014 roku - ok 6.500 euro

3. Partner fiskalny musi mieć nadany BSN/sofinumer, a w przypadku, gdy go nie posiada należy wystąpić o jego nadanie.

4. Dodatkowo partnerzy fiskalni muszą przedłożyć zaświadczenie o zameldowaniu z właściwego urzędu gminy oraz zaświadczenie EU/EOG z właściwego urzędu skarbowego.

Kwota „rozłąkowego” uzależniona jest od wysokości dochodów partnerów fiskalnych oraz od kwoty zaliczki odprowadzonego podatku.

Maksymalna kwota „rozłąkowego”, którą można otrzymać w danym roku podatkowym to:

|W 2010 roku – 1.987 euro
|W 2011 roku – 1.987 euro
|W 2012 roku – 2.033 euro
|W 2013 roku - 2.001 euro
|W 2014 roku - 2.103 euro

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj nam pytanie tutaj:

Możesz zadać pytanie, po prostu wypełnij ten mały formularz poniżej. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć Ci tak szybko, jak to możliwe. Dziękuję Ci.

Wyślij