Zwrot podatku od Holandii

Uzyskaj zwrot podatku!

Zorgtoeslag

Pracując w Holandii każdy ma obowiązek opłacania ubezpieczenia zdrowotnego.
Jest jednak możliwość ubiegania się o dodatek do ubezpieczenia - Zorgtoeslag.
Dodatek ten służy pokryciu części kosztów ponoszonych na ubezpieczenie zdrowotne.

Kwota tego dodatku zależy od wysokości osiągniętych dochodów i przedstawia się następująco:

2022 rok
Maksymalna kwota, jaką można otrzymać to to 111 euro, pod warunkiem, że osiągnięty dochód w 2022 roku nie przekroczył progu 32.000 euro

Dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego wypłacany jest co miesiąc, a w przypadku roku ubiegłego jednorazowo za cały rok.

Aby otrzymać dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego należy spełnić kilka warunków. Głównym warunkiem jest opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz pełnoletność osoby, ubiegającej się o ten dodatek.

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o zwrot dodatku do ubezpieczenia:

- kopia dowodu osobistego,
- Jaaropgave lub ostatni odcinek wypłaty wynagrodzenia (salaris),
- kopia polisy ubezpieczeniowej.

Wniosek o dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego należy złożyć:

Do 01.09.2023 r. za 2022 rok.

W przypadku otrzymywania dodatku do ubezpieczenia co miesiąc należy poinformować urząd o zaprzestaniu opłacania ubezpieczenia.

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj nam pytanie tutaj:

Możesz zadać pytanie, po prostu wypełnij ten mały formularz poniżej. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć Ci tak szybko, jak to możliwe. Dziękuję Ci.


Wyślij