Zwrot podatku od Norwegii

Chcesz wiedzieć, ile możesz odzyskać? Skorzystaj z kalkulatora podatkowego

Świadczenia na dziecko

Rodzaj zasiłku Wiek dziecka Wysokość zasiłku w Koronach Norweskich (NOK) na miesiąc
Barnetrygd (Zasiłek Rodzinny) 0-18 lat 1054 NOK
Utvidet Barnetrygd (Rozszerzony Zasiłek Rodzinny) 0-18 lat 1054 NOK + 1054 NOK
Kontantstøtte (Zasiłek Opiekuńczy) 1-2 lata Max 7500 NOK
Dwa zasiłki jednicześnie 0-18 lat -

Jeżeli osoba jest obywatelem kraju EOG* i pracuje (pracowała) w Norwegii, podczas gdy jego rodzina żyje w kraju ojczystym, może ubiegać się o zasiłki na dzieci. Rodzaje zasiłków: Barnetrygd (Zasiłek Rodzinny), Utvidet Barnetrygd (Rozszerzony Zasiłek Rodzinny) i Kontantstøtte (Zasiłek Opiekuńczy). Jeżeli spełnione są wymagania, możliwe jest uzyskanie dwóch zasiłków jednocześnie. Świadczenia mogą być wypłacane z dołu, za okres do trzech lat wstecz od złożenia wniosku, pod warunkiem spełnienia określonych warunków (w przypadku Zasiłku Opiekuńczego - Kontantstøtte, środki mogą być wypłacone z dołu za okres do 3 miesięcy). Należy wówczas udokumentować przychody osiągnięte w ciągu ostatnich 3 lat w Norwegii dostarczając: odcinki wypłat, umowę/y o pracę oraz Skattekort.

*Europejski Okręg Gospodarczy - Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Lichtenstein, Luxemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania. Choć Szwajcaria nie jest w EOG, obywatele Szwajcarii mają takie same prawa jak obywatele EOG).

 

Wymagane dokumenty:

Barnetrygd
Wymagane dokumenty:
• Kopia aktu małżeństwa (na druku unijnym lub przetłumaczona na język angielski lub norweski);
• Kopia aktu urodzenia dziecka (na druku unijnym lub przetłumaczona na język angielski lub norweski);
• Kopia paszportu dziecka;
• Zaświadczenie o niepobieraniu w Polsce zasiłków na dzieci z właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Marszałkowskiego lub też o pobieraniu tychże zasiłków w krajach EOG na druku (przetłumaczonym na j. angielski lub norweski);
• Kopie paszportów rodziców dziecka/dzieci;
• Zaświadczenie dotyczące składu rodziny (przetłumaczone na j. angielski lub norweski);
• Pozwolenie na pobyt w Norwegii wydane przez władze norweskie;
• Kopia umowy o pracę w Norwegii;
• Odcinki z pensji – w oryginale lub kopie;
• Årsopgave - w oryginale lub kopia.
Utvidet Barnetrygd
Wymagane dokumenty:
• Jeden z dokumentów potwierdzających, że dziecko wychowuje samotna/y matka/ojciec:
- Kopia aktu rozwodowego (na druku unijnym lub przetłumaczona na j. angielski lub norweski);
- Kopia aktu zgonu (na druku unijnym lub przetłumaczona na j. angielski lub norweski);
- Kopia decyzji sądu w sprawie aresztu (przetłumaczona na j. angielski lub norweski);
• Kopia aktu urodzenia dziecka (na druku unijny lub przetłumaczona na język angielski lub norweski);
• Kopia paszportu dziecka;
• Zaświadczenie o niepobieraniu w Polsce zasiłków na dzieci z właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Marszałkowskiego lub też o pobieraniu tychże zasiłków w krajach EOG na druku (przetłumaczonym na j. angielski lub norweski);
• Kopie paszportów rodziców dziecka/dzieci;
• Zaświadczenie dotyczące składu rodziny (przetłumaczone na j. angielski lub norweski);
• Pozwolenie na pobyt w Norwegii wydane przez władze norweskie;
• Kopia umowy o pracę w Norwegii;
• Odcinki z pensji – w oryginale lub kopie;
• Årsopgave - w oryginale lub kopia.
Kontantstøtte
Wymagane dokumenty:
• Jeśli dziecko uczęszcza do żłobka:
- Zaświadczenie ze żłobka o ilości godzin, jakie dziecko spędza tygodniowo w placówce (przetłumaczona na j. angielski lub norweski). Liczba godzin nie powinna przekraczać 20 godzin/tygodniowo;
• Kopia aktu małżeństwa (na druku unijnym lub przetłumaczona na język angielski lub norweski);
• Kopia aktu urodzenia dziecka (na druku unijny lub przetłumaczona na język angielski lub norweski);
• Kopia paszportu dziecka;
• Zaświadczenie o niepobieraniu w Polsce zasiłków na dzieci z właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Marszałkowskiego lub też o pobieraniu tychże zasiłków w krajach EOG na druku (przetłumaczonym na j. angielski lub norweski);
• Kopie paszportów rodziców dziecka/dzieci;
• Zaświadczenie dotyczące składu rodziny (przetłumaczone na j. angielski lub norweski);
• Pozwolenie na pobyt w Norwegii wydane przez władze norweskie;
• Kopia umowy o pracę w Norwegii;
• Odcinki z pensji – w oryginale lub kopie;
• Årsopgave - w oryginale lub kopia.
 

N.Z.P.

Co jeśli nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów?
Musisz dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty, w przeciwnym wypadku nie będziemy mogli ubiegać się o zasiłek w Twoim imieniu.
Jaka jest opłata za tę usługę?
Opłata za uzyskanie Zasiłku Rodzinnego, Rozszerzonego Zasiłku Rodzinnego lub też Zasiłku Opiekuńczego to 650 PLN. W przypadku ubiegania się o zasiłek na więcej niż jedno dziecko, obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 350 PLN za każde dodatkowe dziecko.
Jak otrzymam zasiłek na dziecko?
Norweski NAV (Urząd Pracy i Opieki Społecznej) dokonuje wypłaty zasiłku osobie, z którą w danym momencie żyje dziecko. Pośrednicy nie mogą otrzymywać tych pieniędzy, a następnie przekazać swoim klientom, dlatego też płatność za tę usługę pobierana jest z góry.
Jak długo może potrwać uzyskanie zasiłku na dziecko?
Średnio czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi 6-12 miesięcy. W niektórych przypadkach może potrwać krócej lub dłużej.
 

PRZYDATNE INFORMACJE:

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj nam pytanie tutaj:

Możesz zadać pytanie, po prostu wypełnij ten mały formularz poniżej. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć Ci tak szybko, jak to możliwe. Dziękuję Ci.

Wyślij